Skip to the content

Information om energigas

Dina rättigheter   

Läs mer om dina rättigheter och vad du som gäller när du inte är överens med företaget.

Avtal   

Läs mer om vilka avtal du behöver för att köpa gas.

Jämför gaspriser och välj avtal

Aktuella priser på natur- och biogas för konsumenter

Billigaste avtalen just nu

Avtalstyp

Pris

83.63 öre/kWh
80.25 öre/kWh
80.25 öre/kWh

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som avgör tvister mellan konsumenter och företag. Om du har en tvist med ett elbolag kan du med information om ARN:s beslut i liknande ärenden få vägledning och underlag för ett klagomål till företaget. Här hittar du Energimarknadsbyråns klagoguide som vägleder dig när du är missnöjd. 

Här hittar du arkivet med samtliga ARN:s beslut som gäller tvister om el och gas.